VAY VỐN KINH DOANH TẠI HẢI DƯƠNG

Bạn đang có nhu cầu làm chủ một cơ sở kinh doanh, bạn đang có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, hãy đến với MB, chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra những kế hoạch kinh doanh và tài chính hiệu quả nhất bằng các phương thức vay vốn và trả nợ linh hoạt từ sản phẩm cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh.

• Mức cho vay tối đa: 80% nhu cầu vốn của khách hàng.
• Thời hạn cho vay tối đa: 120 tháng.
• Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: 1 – 3 ngày làm việc.
• Phương thức vay vốn đa dạng, phù hợp với mọi loại hình kinh doanh của khách hàng: vay theo món, vay theo hạn mức tín dụng, vay theo hạn mức thấu chi.
• Phương thức trả nợ linh hoạt, có nhiều chọn lựa cho khách hàng: trả góp, trả gốc cuối kỳ, trả lãi trên dư nợ giảm dần.
• Tài sản đảm bảo đa dạng: quyền phát sinh từ Hợp đồng thuê gian hàng, quầy hàng…, giấy tờ có giá, phương tiện vận tải, bất động sản độc lập với vốn vay.