VAY TIỀN MẶT QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Điều kiện chung :

–  KH có nơi cư trú nằm trong danh sách vùng hoạt động của Mcredit.
– Tuổi từ đủ 20 tại thời điểm vay vốn đến 60 tại thời điểm kết thúc khoản vay.

Đối tượng khách hàng :

 – KH là cá nhân có TKTT có phát sinh giao dịch ghi có (không bao gồm giải ngân, GD nộp tiền trả nợ, GD trả lãi tiền gửi không kỳ hạn) liên tục trong vòng tối thiểu 06 tháng gần nhất.

Điều kiện theo từng scheme :

– Số dư bình quân trên TKTT trong 06 tháng ≥ 3 triệu VNĐ.

– Phương pháp xác định số dư bình quân (SDBQ):
• SDBQ 1 tháng = (Giao dịch ghi có lớn nhất tháng + Giao dịch ghi có nhỏ nhất – 1.000.000)/2
• SDBQ n tháng = (SDBQ tháng thứ 01 + …+ SDBQ tháng thứ n)/n

Thu nhập thuần tối thiểu : ≥ 3.000.000 VNĐ

Hạn mức cho vay tối đa : 06 lần số dư bình quân 06 tháng gần nhất.

Khoản vay đề nghị tiêu dùng : 10 – 60 triệu

Hồ sơ bắt buộc : 

– CMT/CCCD còn hiệu lực

– Sổ hộ khẩu

Hồ sơ khoản vay :  

– Phiếu thông tin khách hàng.
– Hình ảnh của KH chụp cùng DSA phụ trách thu thập hồ sơ tại thời điểm KH nộp hồ sơ vay vốn.
– Hợp đồng tín dụng và phụ lục hợp đồng tín dụng (nếu có).
– Hợp đồng bảo hiểm khoản vay (nếu KH mua bảo hiểm khoản vay).
– Lịch trả nợ.

Hồ sơ yêu cầu theo từng scheme : 

– Bản gốc sao kê TKTT 06 tháng liên tục gần nhất có đóng dấu giáp lai của Ngân hàng, có hiển thị tên ngân hàng, tên chủ TK, số TK ngân hàng.
– Hình chụp màn hình của sao kê ngân hàng 06 tháng liên tục gần nhất của tài khoản ngân hàng trực tuyến có hiển thị tên/logo ngân hàng, tên chủ TK, số TK ngân hàng.