VAY TIỀN MẶT CHO CHỦ HỘ KINH DOANH TẠI NHÀ

Gói vay từ 10 – 50 triệu trong thời gian từ 6 – 36 tháng dành cho khách hàng là cá nhân có thu nhập từ việc tự kinh doanh (không bao gồm Doanh nghiệp tư nhân)

Tất cả các ngành nghề và hình thức kinh doanh mà pháp luật không cấm ngoại trừ kinh doanh online và các ngành nghề có địa điểm kinh doanh không cố định).

Hồ sơ yêu cầu :

Tất cả các ngành nghề và hình thức kinh doanh mà pháp luật không cấm.

Hình chụp Khách hàng và địa điểm kinh doanh (nếu địa điểm cố định), hoặc hình chụp Khách hàng và công cụ/phương tiện kinh doanh (nếu địa điểm không cố định) cùng Nhân viên kinh doanh. Trường hợp kinh doanh online: chụp hình web/ fanpage (nếu có)

Tính năng gói vay :

• Thủ tục vay đơn giản, không cần tài sản đảm bảo.

• Mức cho vay tối thiểu 10 triệu đồng, tối đa lên tới 50 triệu đồng.

• Thời hạn cho vay tối đa đến 36 tháng.

Giải ngân trong 3 ngày.