VAY TIỀN MẶT BẰNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Khoản vay từ 10 – 50 triệu trong tối đa 36 tháng, thủ tục đơn giản, xét duyệt nhanh gọn và bảo mật qua thẻ bảo hiểm y tế:

– Khách hàng là cá nhân làm việc tại các Tổ chức/Doanh nghiệp, có thẻ bảo hiểm y tế, thuộc các mã đối tượng: DN, HX, NN, TK

– Khách hàng là Công nhân viên chức nhà nước và Quân nhân, có thẻ bảo hiểm y tế, thuộc các mã đối tượng: CH, HC, XK, QN, CY

– Khách hàng là Quân nhân lĩnh lương qua tài khoản MB, có thẻ bảo hiểm y tế, thuộc các mã đối tượng QN, CY

Hồ sơ yêu cầu :

-Thẻ bảo hiểm y tế

-Số điện thoại cố định của Tổ chức/Doanh nghiệp nơi Khách hàng làm việc bắt buộc phải được thể hiện trên Đơn đề nghị vay vốn

Tính năng gói vay :

• Thủ tục vay đơn giản, không cần tài sản đảm bảo

• Mức cho vay tối thiểu 10 triệu đến 25 triệu đồng;

• Thời hạn cho vay từ 6 – 36 tháng;

– Giấy tờ cần: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình, bảo hiểm y tế

Giải ngân 1-2 ngày.