5 bước quản lý tài chính hiệu quả trong năm 2019

Những ngày đầu năm mới, bạn đã xác định mục tiêu và kế hoạch tài chính riêng? Lập kế hoạch cụ thể, thiết lập mục tiêu phù hợp và chuẩn bị cho một năm mới sẽ giúp bạn giảm bớt lo lắng về tiền bạc, cải thiện lối sống và bảo đảm tương lai tài chính an toàn hơn cho gia đình.

1. Đầu tư cho bản thân
Tài sản quý giá nhất của một người chính là sức khỏe và khả năng làm việc. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe và xem xét mua bảo hiểm nhân thọ cho bản thân và gia đình chính là nền tảng cho tài chính an toàn và vững vàng.

2. Đặt ngân sách cho năm 2019
Đặt ngân sách cụ thể giúp bạn hình dung các mục tiêu tài chính và lựa chọn được những gì nên ưu tiên. Thiết lập và tuân thủ mức ngân sách là một hành vi tài chính tích cực, có ảnh hưởng lâu dài tới tương lai của bạn. Hơn nữa, phát triển một bảng ngân sách chi tiết sẽ xác định những gì bạn nên cắt giảm hoặc tăng thêm. Ví dụ, nếu bạn đang chi tiêu quá nhiều cho giải trí hoặc mua sắm thì đã đến lúc nên điều chỉnh.

3. Tham khảo nguyên tắc 50/20/30
Nguyên tắc 50/20/30 được Elizabeth Warren – nhân vật được Tạp chí Times bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2017 đề cập trong cuốn sách của bà, với nguyên tắc chia thu nhập làm ba nhóm chính 50%, 20% và 30% tương ứng ba nhóm chi tiêu.